"En säljare behöver vara rörlig, tycka om affärer och relationer"

Pontus och hans kollegor inom Derome Timbers försäljningsorganisation, säljer trävaror från Deromes sågverk till kunder i Sverige och utomlands.

Pontus Larsson jobbar som försäljningschef på Derome Timber. Han började sin karriär inom Deromegruppen på sågen, dit han sökte för att få produktionserfarenhet. Efter ett tag blev han tillfrågad om han ville gå över till säljavdelningen, och eftersom Pontus alltid tyckt om att göra affärer tackade han ja:

- Jag säljer färdigvaror från vårt centrallager och våra sågverk mot den svenska marknaden. Det är till bygghandel, GDS, husföretag och tillverkningsindustrin. Mitt jobb innebär allt ifrån att upprätta årsavtal till att göra offerter, jobba med kundutveckling och ha kundaktiviteter, säger Pontus.

Kundservice i fokus

En vanlig dag för Pontus innebär många möten och mycket telefonpratande, kundkontakt helt enkelt:

- Två till tre dagar är jag inne på kontoret, resten av tiden är jag ute och besöker kunder. Jag jobbar även med förbättringsåtgärder för att öka servicen mot kunderna.

Skogsintresse ledde till träindustrin

Pontus gick teknisk linje med el-inriktning på gymnasiet, men elbiten lade han snart ner. Han har alltid varit intresserad av skog och därför valde han Skogs- och träteknikutbildningen i Växjö, som var en relativt ny utbildning när han började där. Pontus tog examen 2002 och läste sedan ett år företagsekonomi.

Hans intresse har skiftat från skog till färdigvara. Det var på hans första jobb, på Statens provningsanstalt i Borås, som han kom i kontakt med färdigprodukterna. Inom Derome lockade möjligheten att jobba som en kugge i  hela förädlingskedjan - från skog till färdigt hus.

En spännande framtidsbransch

Pontus vill rekommendera fler unga att söka sig till branschen. Det finns en enorm utvecklingspotential eftersom medelåldern är hög och branschen stabil, även om det går upp och ner ibland.
 
- Det är en spännande bransch, en global bransch. Den påverkas mer än vad man kan tro av omvärldssituationer och lagerkonsumtion i hela världen styr konkurrensen. Skogsnäringen är en av basnäringarna och trä är ju förnyelsebart material ur miljösynpunkt.

 

110622_pontus_larsson_travarusaljare_derome_timber.jpg