"Som medarbetare uppmuntras du att göra dig hörd om du har nya idéer"

Erik Karlsson arbetar som konstruktör av takstolar och andra bärande konstruktioner på Derome Träteknik.

Med hjälp av konstruktionsprogrammen RoofCon och TrussCon ritar och konstruerar han allt från garage till stora hallar. Derome Träteknik är Sveriges ledande takstolstillverkare. Bolaget tillverkar certifierade takstolar och prefabricerade byggkomponenter och stommar av trä.

- Jobbet som konstruktör är roligt och varierande, och jag lär mig nya saker hela tiden. Det bästa är att jag får utrymme att vara kreativ och hitta nya bra konstruktionslösningar.
 
Erik arbetar med specialkonstruktioner, där han konstruerar större takstolar till hallar och lantbruksbyggnader samt är med och utvecklar lösningar för stabilitet i tak.
 
- Dessutom arbetar jag ungefär hälften av min arbetstid åt prefaborganisa-
tionen. Där gör jag kalkyler och offerter på olika sorters projekt där väggar, bjälklag och tak kan ingå.

Korta beslutsvägar & uppmuntran att göra sig hörd

Som takstolskonstruktör har Erik alltid flera projekt på gång samtidigt. En dag på jobbet består för Erik av mycket ritande och beräknande i de olika datorprogrammen, men också en hel del kundkontakt då det är viktigt att ha en bra dialog med byggaren för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen. Viktiga egenskaper för den här typen av tjänst är också ett stort mått av noggrannhet, samt ordning och reda.
 
- Eftersom jag är från trakten har jag känt till företaget länge. Under tiden jag studerade på Högskolan i Halmstad, sommar- och extrajobbade jag som taktstolskonstruktör. Efter avslutad examen i maj 2012 fick jag fast anställning.  Derome är ett trevligt företag att arbeta för, man ser potential i medarbetarna och låter dem växa och utvecklas i lagom takt. Beslutsvägarna är korta och som medarbetare uppmuntras du att göra dig hörd om du har nya idéer.

2013_Erik_Karlsson.jpg