Här finns våra verksamheter

Deromes tillverkning sker nära råvaran och vi finns representerade där våra kunder finns.

Deromegruppens affärsområden och varumärken har olika geografiska verksamhetsområden. Från Derome Byggvaror och Varbergshus som vänder sig till kunder i Västsverige till Derome Timber och A-hus Professional som exporterar sågade trävaror och hus. Gemensamt för samtliga är att vi finns där våra kunder finns - med egen personal eller genom vårt nätverk av återförsäljare, försäljningsagenter och mäklare.

Produktion på flera orter

Huvudanläggningen med produktion och centrallager ligger i halländska Derome och övriga produktionsanläggningar finns på strategiskt utvalda orter i Syd- och Mellansverige samt i Kalix. I Tyskland tillverkar Deromegruppen takstolar på den egna anläggningen i Werder. Dessa säljs till den inhemska marknaden under namnet Andersson Haus & Dach.

Produktionsanläggningar

• 4 sågverk med hyvlerier, fingerskarv och tillverkning av råspontluckor
• 2 impregneringsanläggningar
• 5 takstolsfabriker (varav en i Tyskland)
• 2 anläggningar för prefabtillverkning av huskomponenter
• 1 pelletsfabrik
• 1 brikettanläggning

110622_oscar_spangberg_mathias_alving_a-hus-1.jpg

Detaljerad information om var våra säljare och inköpare finns hittar du på respektive varumärkes webbplats:
Derome Skog
Derome Timber
Derome Byggvaror
Derome Träteknik
A-hus
A-hus Pro
Varbergshus
Derome Mark & Bostad
Derome Förvaltning
Woodtec